fbpx
Ga naar de inhoud

8 – Jan Knol

Ik ben Jan Knol. Ik ben geboren in Wierden en na een studie in Leiden ben ik weer in Twente teruggekomen, in Weerselo. Samen met mijn vrouw hadden we een baan aan de Pabo en zorgden samen voor het huishouden en de 2 kinderen. Aan de Pabo gaf ik natuuronderwijs, natuurkunde, rekenen/wiskunde, techniek en informatica. In Weerselo heb ik als voorzitter meegedaan aan Streekplan Twente en Planologische kernbeslissingen. In Almelo gaf ik een aantal malen een natuurgidsencursus van de IVN. Verder was ik als opleider actief bij de campagne Zure Regen, weidevogelwachter van de Grutto, voorzitter van de Milieuraad Hengelo, regisseur van de Weerselose Toneelvereniging en zat ik in de steunfractie van de PvdA. Toen, maar ook nu nog, geef ik geregeld lezingen over natuur en cultuur.

Ik ben kandidaat voor Progressief Dinkelland omdat er op sociaal en milieu gebied heel wat veranderingen moeten plaatsvinden. De kloof tussen rijk en arm is veel te groot en wordt ook steeds groter. Solidariteit staat bij mij voorop. Mensen met minder inkomen moeten voldoende steun krijgen om op een menswaardige manier te kunnen leven. De cultuur van wantrouwen moet verdwijnen: eenvoudige regels maken en niet vooraf uitgaan van verkeerde bedoelingen. Minima moeten niet in armoede leven en starters moeten de kans krijgen om een woning te vinden. Ons land is rijk genoeg om dat te kunnen waarmaken.

Mijn grote zorg is de verandering van ons klimaat en milieu. Daar probeer ik ook naar te leven. Grote verandering zullen moeten plaatsvinden in de bedrijfsvoering en belastingplicht van vooral grote bedrijven: Schiphol, KLM, Tata Steel, olie-industrie e.a. Ook het vervoer moet veel milieuvriendelijker evenals de opwekking (en gebruik) van energie. Ook de agrarische sector zal drastisch moeten veranderen: veel meer in verbinding met de natuur en niet in strijd tegen de natuur. 

Er zijn al duidelijke veranderingen zichtbaar. Er zijn steeds meer boeren die natuur-inclusief gaan boeren en daar een goede boterham door verdienen. De conservatieve koers van alleen maar vergroten (onder druk van banken en de veevoederindustrie) leidt tot verarming van ons mooie landschap, overproductie van meststoffen en een achteruitgang van de biodiversiteit. De regelgeving moet niet elke keer veranderen. Door een goede visie te hebben op duurzame sector kun je maatregelen nemen voor een lange termijn. De overheid, inclusief onze gemeente, moet voldoende steun geven, zowel adviserend als financieel, om de agrarische sector de kans te geven om milieuvriendelijker te gaan produceren. Door actief te zijn in Progressief Dinkelland hoop ik daaraan mijn bijdrage te kunnen leveren