fbpx
Ga naar de inhoud

6 – Paul van Zwieten

Ik ben Paul van Zwieten, 66 jaar. Sinds 1999 woon Ik met mijn partner in Agelo. Daarvoor heb ik op vele plaatsen in de wereld gewoond en gewerkt in midden en zuidelijk Afrika, ZuidoostAzië en in Nederland. Mijn partner komt uit Twente, wilde daar graag weer wonen, en zo geschiedde. Ik ben een visserijbioloog – visdokter zeggen ze hier – werkzaam als onderzoeker aantropische zoetwater- en kustvisserijen, en ik geef onderwijs aan studenten van de Wageningen Universiteit. Ik ben al jaren lid van Groen Links, en sinds vier jaar commissielid bij de gemeente Dinkelland. Twente is mooi, met als grootste troef de bijzondere natuur en het prachtige coulissen landschap. Het is ons belangrijkste bezit. Dat te behouden en versterken is belangrijk, maar daarvoor is veel werk nodig. Een transitie naar een natuurvriendelijke landbouw. En van mooie landschappen alleen kun je niet leven: je moet er ook goed kunnen werken, wonen, kinderen laten opgroeien en genieten van een oude dag. Dat betekent werken aan een dynamisch en leefbaar buitengebied van Dinkelland. Een andere grote uitdaging is de energie transitie: die moet iedereen kunnen meemaken en voor iedereen betaalbaar zijn. En de opbrengsten uit wind en zon zijn voor de gemeenschap, met een goede balans tussen lasten en lusten. Daar wil ik mij voor inzetten.