fbpx
Ga naar de inhoud

2 – Wilma Riesmeijer – Schouten

Sinds 2018 ben ik namens GroenLinks gemeenteraadslid in Dinkelland. Ik woon in de prachtige buurtschap Berghum (Denekamp). De afgelopen decennia heb ik gewerkt als communicatieadviseur in de jeugdzorg, en aanvullend een opleiding Algemeen Projectmanagement afgerond. Tot 2018 was ik lid van het WMO-lab gemeente Dinkelland. In mijn vrije tijd geniet ik met liefde van mijn familie en vrienden, van mooie wandel- of fietstochten in de natuur, of van klassieke muziek; ik zing als mezzo-alt bij het Twents Kamerkoor Mardi le Vingt.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heb ik het initiatief genomen om in Dinkelland een GroenLinks-fractie op te richten. GroenLinks staat voor verandering. Ik ga ervan uit dat er grenzen zijn aan de groei van onze economie. Decennia lang was economische groei het credo, met te weinig aandacht voor het welbevinden van mens en natuur. Daarmee putten we onze aarde en onze samenleving uit. Het kan anders, door de prioriteit te leggen bij het gedijen van mens en natuur. Daarbij is groei prima, maar niet per sé noodzakelijk. Dat begint bij goed onderhoud van onze samenleving en omgeving, in al haar schoonheid, kwetsbaarheid en diversiteit. Aandacht voor mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij, die leven in armoede of eenzaamheid. Aandacht voor mensen die gebukt gaan onder tekorten in de zorg, of een knellende woningmarkt. Aandacht voor onze omgeving die aangetast wordt door klimaatverandering, achteruitgang van natuur en biodiversiteit. Met een actieve transformatie naar een duurzame samenleving kunnen we het verschil maken.
Het is tijd voor een leven waarin we zorgvuldiger omgaan met ieders talenten, zuiniger zijn met energie, meer duurzaamheid en minder afval verzamelen. Een leven waarin iedereen kansen krijgt om mee te doen, bijvoorbeeld om dankzij een basisinkomen ook onbezorgd te kunnen kiezen voor vrijwilligerswerk of mantelzorg. Verbeter de wereld en begin bij jezelf… alles wat aandacht krijgt, zal groeien. Gewoon in onze eigen boodschappentas, met ons eigen energieverbruik en voor onze eigen ouders en (klein-) kinderen. En ook binnen de lokale politiek. Ik ben trots op de wijze waarop we met de hele fractie GroenLinks in vier jaar tijd een plek hebben verworven in Dinkelland. Met één zetel is de invloed beperkt, maar niet onmogelijk. We hebben onze sociale en groene visie vaak over het voetlicht kunnen brengen, en soms al het verschil weten te maken. 16 maart 2022 staan we op één kieslijst met de PvdA Dinkelland. “Samen staan we sterker”. Daarmee laat ik de GroenLinkse gedachte beslist niet los; integendeel, we versterken elkaar! Met mijn tweede plek hoop ik een volgende stap te kunnen zetten in de gemeenteraad, samen met 16 enthousiaste mensen die het progressieve geluid in Dinkelland een warm hart toedragen.