fbpx
Ga naar de inhoud

Terugblik begroting 2023

Kandidaat Wilma Riesmeijer Schouten Progressief Dinkelland

Afgelopen dinsdagavond werd de begroting 2023 vastgesteld. Kijk samen met onze fractie voorzitter Wilma Riesmeijer – Schouten terug:

“Zoals ik afgelopen dinsdagavond al heb gezegd tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2023: de gemeente Dinkelland heeft weliswaar wat vet op de botten, maar onze inwoners voelen de gevolgen van de diverse crises goed. Daar moeten we als Gemeenteraad mee aan de slag. Journalist Bert Holst mag ons Sinterklaas noemen, prima, maar wij vinden het niet meer dan logisch dat de gemeente in de huidige situatie meer gaat doen voor de inwoners. Het College heeft met de Begroting 2023 een mooi document neergelegd, waar wij als Raad op door konden ‘borduren’. Super blij dat onze drie moties unaniem zijn aangenomen: Voortgang van de uitreiking van Groene Cheques aan mooie duurzaamheidsinitiatieven, inzaaien van braakliggende terreinen met bloemenmengsels die vanuit de gemeente worden bekostigd, en heropenen van het Bestuurlijk Experiment waarbij we jongeren enthousiasmeren om mee te denken over gemeentelijke kwesties.

Ook hebben we meerdere amendementen en/of moties van onze collega fracties gesteund. Zowel in de aanloop als tijdens het behandelen van de Begroting 2023 was er een constructieve samenwerking. Dinkelland staat er ook in dat opzicht goed voor!”